Dlaczego warto wybrać Voice over IP?

  • Urządzenia VoIP są tańsze i łatwiejsze w utrzymaniu, dlatego że wykorzystują sieci firmowe, a nie działają w swojej własnej jednofunkcyjnej sieci służącej jedynie przesyłowi głosowemu.
  • VoIP podnosi wartość internetu, wykorzystując go do komunikacji głosowej.
  • Zintegrowanie telefonii z aplikacjami komputerowymi jest łatwiejsze przy wykorzystaniu VoIP niż w tradycyjnych sieciach, ponieważ w ustawieniach VoIP zarządzanie połączeniami jest best bardziej otwarte, zestandaryzowane i kierowane oprogramowaniem.
  • Rozbudowa VoIP jest tańsza niż tradycyjnych systemów głosowych, bo wykorzystuje się do tego standardowy, często  wymieniany sprzęt PC.
  • Pozwala na bardziej scentralizowaną kontrolę administracyjną niż tradycyjna sieć PBX.
  • Zarządzanie siecią VoIP odbywa się przy wykorzystaniu tej samej sieci, którą przenosi się dane głosowe, inaczej niż w przypadku PSTN z jej protokołem SS7.
  • Łatwiej osiągnąć odporność na uszkodzenia czy przerwy w działaniu sieci, korzystając z TCP/IP, niż w tradycyjnych systemach głosowych, dlatego że są one oparte na oprogramowaniu oraz metodach ochronnych TCP/IP i protokołach routowania.
  • Istniejący sprzęt telefoniczny może łączyć się z systemami VoIP, wykorzystując karty analogowych terminali lub ATA.
Opublikowano VoIP | Otagowano , | Comments Off

System sygnalizowania SS7

SS7 jest komponentem sygnalizacyjnym PSTN – drugą siecią, równoległą do PSTN, której zadaniem jest koordynowanie komunikacji pomiędzy centralami, bazą danych firmy telekomunikacyjnej, systemem bilingów i innymi elementami telefonicznej sieci publicznej. Połączenia bezpłatne i długodystansowe należą do funkcji SS7. Chociaż SS7 jest podrzędną funkcją w stosunku do głównego zadania PSTN ( ustanawianie i rozdzielanie połączeń w sieci komutowanej), dzisiejsza telefonia nie mogłaby bez niej poprawnie funkcjonować.

Opublikowano Centrale telefoniczne | Otagowano , , , | Comments Off

VoIP czy telefonia IP?

Czy „VoIP” i „telefonia IP” to dwie różne technologie, czy też dotyczą tego samego? Zależy, kogo o to zapytamy. Niektórzy producenci wolą używać określenia „telefonia IP”, gdy mówią o swojej ofercie głosowej opartej na IP, utrzymując, że VoIP to określenie transmisji danych głosowych przetworzonych cyfrowo w sieci IP, a telefonia IP określa całą rodzinę technologii. Inni opisują VoIP szerszą definicją, uznając, że obejmuje ona telefonię IP, i mówią o tej ostatniej jedynie w kontekście naśladowania aplikacji tradycyjnej telefonii.

Nasz zespół przyjmuje tę drugą definicję: VoIP określa całą rodzinę technologii, podczas gdy telefonia IP oznacza konkretne funkcje aplikacji, takie jak wywoływanie i poczta głosowa. Zatem gdy mówimy o połączeniach konferencyjnych, połączeniach oczekujących i kodowaniu głosu, będziemy określać je mianem VoIP. W rozmowie jednak określenie „VoIP” i „telefonia IP” mogą być używane wymiennie.

Opublikowano VoIP | Otagowano , , , , , | Comments Off